poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Call for papers IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej


Studencko-doktorancka konferencja naukowa w ramach

IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej

Kanada a Świat

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

18-20 listopada 2015 roku


Czwarta edycja Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, organizowanego przez Koło Naukowe Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, poświęcona zostanie obecności Dominium Kanady i jego przedstawicieli na arenie międzynarodowej. Podczas tegorocznego Festiwalu pragniemy podkreślić zaangażowanie i znaczenie Kanadyjczyków w świecie, w sferze stosunków międzynarodowych, jak i kulturze oraz nauce.

Już od początków rozwoju osadnictwa na kontynencie północnoamerykańskim mieszkańcy dzisiejszej Kanady brali aktywny udział w wymianie gospodarczej. Dysponując skórkami bobrowymi przez długi czas byli jednym z najważniejszych partnerów handlowych Francji. W późniejszych wiekach kanadyjskie siły zbrojne uczestniczyły w licznych konfliktach światowych, a także szeregu misji pokojowych ONZ. To Kanadyjczycy w latach 20. XX wieku otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie medycznych właściwości insuliny, w latach 40. stworzyli wózek elektryczny i po dzień dzisiejszy przodują na rynku nowoczesnych technologii medycznych. Obecnie Kanada należy do grona najbardziej wpływowych państw świata. Poszczycić się może również gronem szeroko rozpoznawalnych artystów: pisarzy (Alice Munro), reżyserów filmowych (David Cronenberg) czy muzyków (Leonard Cohen). 

Studencko-doktorancka konferencja organizowana w ramach IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej w Krakowie skupiać się będzie na problematyce kanadyjskiej od strony globalnej. Gdzie spotykamy Kanadyjczyków w wydarzeniach historii światowej XIX i XX wieku? Czy Państwo Klonowego Liścia jest postrzegane jako poważny gracz we współczesnych stosunkach międzynarodowych? Jakie wynalazki i osiągnięcia naukowe zawdzięczamy Kanadyjczykom? Który z kanadyjskich artystów wniósł niebagatelny wkład w kulturę światową? Chcielibyśmy, aby konferencja „Kanada a Świat” miała charakter interdyscyplinarny. Dlatego też do uczestnictwa oraz nadsyłania referatów zapraszamy szerokie grono zainteresowanych: badaczy stosunków międzynarodowych, historyków, politologów, prawników, kulturoznawców, socjologów, filologów oraz innych przedstawicieli nauk humanistycznych, prawniczych i społecznych, pragnących podjąć dyskusję nad znaczeniem obecności kanadyjskiej w świecie na przestrzeni lat.

Wszystkich zainteresowanych konferencją prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: http://goo.gl/forms/bLUaOohDFi w nieprzekraczalnym terminie 25 października 2015 roku. Czekamy na prezentacje zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Z autorami przyjętych abstraktów skontaktujemy się najpóźniej do 31 października 2015. Planowana długość prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Dla przyjętych osób przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 80 PLN, którą należy uiścić do dnia 6 listopada 2015 roku włącznie. Udział w konferencji w charakterze słuchacza jest bezpłatny.

Zaznaczamy również, że po IV FKK planowane jest wydanie recenzowanej i punktowanej publikacji pokonferencyjnej, o szczegółach której powiadomimy prelegentów biorących udział w naszym wydarzeniu.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji lub innych punktów programu IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej prosimy o kontakt pod adresem: festiwalkulturykanadyjskiej@gmail.com. Wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej: www.festiwalkulturykanadyjskiej.pl i na Facebooku: facebook.com/festiwalkulturykanadyjskiej.

Koło Naukowe Amerykanistyki UJ