środa, 1 października 2014

Kanada: Ludy Rdzenne - Call for Papers (PL) 


 Kanada: Ludy Rdzenne


Studencko-doktorancka konferencja naukowa w ramach III Festiwalu Kultury Kanadyjskiej
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
20 – 21 listopada 2014

Z perspektywy Europejczyka historia Kanady może zdawać się krótka – wszak osadnictwo europejskie na tych terenach sięga zaledwie XVII wieku, a Kanada stała się Kanadą dopiero w roku 1867. Lecz przecież osadnicy nie przybyli na tereny niezamieszkane: napotkali na swojej drodze liczne grupy i plemiona Pierwszych Narodów (Indian), a na północy: Inuitów. Ze związków Europejczyków i autochtonów wykształciła się zaś społeczność Metysów. Niezwykle barwna historia i kultura tychże ludów przez wiele lat pozostawała przemilczana, także w dyskursie akademickim, i dopiero od niedawna przykuwa należną uwagę badaczy.

Według szacunków archeologów ludzkie osady na terenach dzisiejszej Kanady pojawiły się już 18 000 lat p.n.e., by przez kolejne wieki rozbudowywać swoje zróżnicowane społeczności, wierzenia, rzemiosło, hierarchię społeczną i szeroko pojętą kulturę, która dziś nadal potrafi fascynować i zaskakiwać. Według cenzusu z 2001 roku obecnie Kanadę zamieszkuje ponad 1 400 000 przedstawicieli ludów rdzennych, co stanowi 4,3% wszystkich obywateli. Ich sytuacja w strukturach europejskich kolonii, a następnie państwa kanadyjskiego, bywała niezwykle trudna i skomplikowana, a i dziś borykają się oni z licznymi problemami społecznymi.

Ponieważ mimo rosnącego zainteresowania tematyką ludów rdzennych ich historia i specyfika często pozostają niewystarczająco poznane, to właśnie tym kulturom postanowiliśmy poświęcić studencko-doktorancką konferencję naukową odbywającą się w ramach III Festiwalu Kultury Kanadyjskiej w Krakowie. Organizatorzy - Koło Naukowe Amerykanistyki UJ we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ - zapraszają do przesyłania abstraktów prezentacji odnoszących się do problematyki Pierwszych Narodów, Inuitów i Metysów. Interesują nas zagadnienia dotyczące zarówno historycznego obrazu tych ludów i ich specyfiki w przeszłości, jak i kwestie jak najbardziej współczesne. Prelegentów zachęcamy do skupienia się na szeroko pojętej kulturze, historii oraz kwestiach politycznych  i społecznych związanych z tematem przewodnim konferencji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o nadsyłanie zgłoszeń zawierających abstrakt prezentacji (około 250 słów) oraz krótką notkę biograficzną autora na adres festiwalkulturykanadyjskiej@gmail.com najpóźniej do 24 października 2014. Przyjmujemy zgłoszenia na prezentacje wygłaszane zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednocześnie zaznaczamy, iż ich planowana długość nie może przekraczać 15 minut. Każdy prelegent po zatwierdzeniu swojego uczestnictwa w konferencji będzie zobowiązany uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 75 PLN w nieprzekraczalnym terminie 5 listopada. Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji lub innych punktów programu Festiwalu Kultury Kanadyjskiej prosimy o kontakt poprzez powyższy adres e-mail lub oficjalną stronę FKK na Facebooku (www.facebook.com/festiwalkulturykanadyjskiej).

Koło Naukowe Amerykanistyki UJ