sobota, 24 sierpnia 2013

Arktyka: Call for Papers (PL)

Arktyka

Studencko-doktorancka konferencja naukowa w ramach Festiwalu Kultury Kanadyjskiej
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
21 – 22 listopada 2013

Arktyka. Na pierwszy rzut oka lód, śnieg, wiatr, zimno i ani jednej żywej duszy w promieniu kilkuset kilometrów. W rzeczywistości obszar ten leży w centrum zainteresowania zarówno polityków, jak i naukowców z całego świata. Problematyka arktyczna jest na tyle istotna, że to właśnie ona będzie tematem przewodnim studencko-doktoranckiej konferencji naukowej w ramach II Festiwalu Kultury Kanadyjskiej.

Powodów tak ogromnego zainteresowania tymi terenami jest wiele. Jednym z nich, bodaj najważniejszym, są znajdujące się tam ogromne zasoby naturalne. Ropa naftowa, gaz ziemny, a nawet złoto, diamenty czy platyna są kuszącą perspektywą nie tylko dla Kanady. Podobną rolę odgrywa tzw. przejście północno-zachodnie, znacząco skracające trasy statków. Kiedy dodamy do tego perspektywę globalnego ocieplenia, za czym idzie większa dostępność wymienionych wcześniej złóż, to pojawia się ciekawa sytuacja geopolityczna. Arktyka staje się obszarem o wartości strategicznej, który już od kilku ostatnich dekad przyciąga uwagę najważniejszych graczy na scenie międzynarodowej i aktualnie staje się dominującym tematem w polityce zainteresowanych państw. Kanada, która w ramach Arktyki posiada takie tereny jak Jukon, Terytoria Północno-Zachodnie oraz Nunavut, ma ogromne znaczenie na rozwój sytuacji. Jednak Arktyka to nie tylko Kanada, to także USA, Rosja, Dania i Norwegia, które również czynnie biorą udział w „wojnie o Arktykę”.

Widząc ogromne zainteresowanie badaczy tą tematyką, postanowiliśmy właśnie jej poświęcić studencko-doktorancką konferencję naukową w ramach drugiej edycji Festiwalu Kultury Kanadyjskiej. Jako organizatorzy, Koło Naukowe Amerykanistyki UJ we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, chcemy zachęcić do przesyłania abstraktów prezentacji, odnoszących się do problematyki arktycznej. Interesują nas zagadnienia, dotyczące historii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, gospodarki, a także kultury, które nawiązują do tematu przewodniego.

Wszystkich zainteresowanych naszą konferencją prosimy o nadsyłanie zgłoszeń, zawierających abstrakt prezentacji (około 250 słów) oraz krótką notkę biograficzną autora na adres festiwalkulturykanadyjskiej@gmail.com najpóźniej do 20 października 2013. Prezentacje mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jednocześnie zaznaczamy, że ich planowana długość nie może przekraczać 15 minut. Każdy prelegent po zatwierdzeniu swojego uczestnictwa w konferencji będzie zobowiązany uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 40zł, do 4 listopada włącznie. W planach jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

W razie pytań lub wątpliwości, dotyczących konferencji lub innych punktów programu Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, prosimy o kontakt poprzez powyższy adres e-mail lub oficjalną stronę FKK na facebooku.

Koło Naukowe Amerykanistyki UJ